Predicator: Mircea Leontiuc

Titlul: Ieșirea lui Petru din temniță